Privacybeleid

Deze privacyverklaring geeft je een overzicht van hoe mayschoenen.com jouw gegevens verwerkt.

WELKE GEGEVENS VERWERKT mayschoenen.com?

1.1. PROFIELGEGEVENS:

- Uw voor- en achternaam
- Je contactgegevens
- Uw voorkeuren, b.v. in termen van merken, producttypes of stijlen
- Demografische informatie zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

1.2. CONTACTGEGEVENS

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen, afhankelijk van hoe u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail), uw naam, postadressen, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw sociale-mediaprofielen (bijvoorbeeld we kunnen uw Facebook-ID ontvangen als u contact met ons opneemt via Facebook), gebruikersnamen en soortgelijke contactgegevens.

1.3. AANKOOPGEGEVENS

Wanneer je iets bestelt bij mayschoenen.com of ter plaatse een aankoop doet, bijvoorbeeld in een KICKZ-winkel, verzamelen wij jouw Aankoopgegevens. Aankoopgegevens kunnen de volgende informatie bevatten, afhankelijk van het type verkoop en verwerkingsstatus:

- Bestellingsnummer
- Details over de gekochte artikelen (naam, maat, kleur, aankoopprijs, etc.)
- Betaalmethode details
- Aflever- en factuuradressen
- Meldingen en communicatie met betrekking tot aankopen (bijv. kennisgevingen van herroeping, klachten en meldingen aan de klantenservice)
- Leverings- en betalingsstatus, b.v. "Voltooid" of "Verzonden".
- Retourstatus, b.v. "Succesvol afgerond".
- Gegevens van dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract (in het geval van postorderaankopen, bijvoorbeeld zendingsnummers van pakketdienstverleners)

1.4. BETALINGSGEGEVENS:

Wij bieden u de gebruikelijke betalingsmethoden in de online handel - in het bijzonder vooruitbetaling, creditcard, PayPal of factuur. Voor de uitvoering van de betaling verzamelen wij de door u verstrekte betalingsgegevens. Verdere betalingsgegevens ontvangen wij van externe betalingsdienstaanbieders waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van betalingen. We geven alleen gegevens door aan onze betalingsdienstaanbieders die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

BETAALGEGEVENS ZIJN BIJVOORBEELD:

- Gewenste betaalmethode
- Factuuradressen
- IBAN en BIC of rekeningnummer en bankcode
- Creditcardgegevens

1.5. GEGEVENS VAN BELANG

Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we gegevens die ons vertellen in welke inhoud, onderwerpen, producten, producttypes, merken of stijlen u geïnteresseerd bent. We kunnen bijvoorbeeld afleiden in welke stijlen en productcategorieën u geïnteresseerd bent uit winkelgegevens, inhoud van de verlanglijst en uw leeftijd (voor zover deze informatie voor ons beschikbaar is) en door u te vergelijken met gebruikers met vergelijkbare kenmerken. Dit stelt ons in staat om u de producten te tonen die het meest waarschijnlijk relevant voor u zijn de volgende keer dat u zoekt. Naast de interesses die u rechtstreeks communiceert, kunnen we uw interesses ook afleiden uit andere gegevens die we verzamelen. Als u bijvoorbeeld herhaaldelijk een bepaald deel van de KICKZ Shop bezoekt, kunnen we uw interesses afleiden uit uw toegangsgegevens als onderdeel van onze gebruiksanalyse (we kunnen bijvoorbeeld afleiden dat u mogelijk geïnteresseerd bent in sport als u regelmatig de "Sportkleding " categorie of bestel producten uit die categorie).

1.6. LOCATIE GEGEVENS

Voor bepaalde doeleinden verzamelen we ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat wanneer u onze diensten gebruikt. Daarbij verzamelen we locatiegegevens die zijn afgeleid van het IP-adres van uw apparaat (tot op stadsniveau). Hiervoor wordt een geanonimiseerd IP-adres, verkort tot drie cijfers, gebruikt. Dit kan dus niet meer worden gebruikt om uw internetverbinding of apparaat te identificeren.

1.7. INFORMATIE VOOR PROMOTIES EN ENQUTES

Als u deelneemt aan een promotie (bijv. sweepstakes) of enquête (bijv. klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van marktonderzoek) aangeboden door mayschoenen.com, zullen we u om informatie over uzelf vragen.

1.8. APPARAAT- EN TOEGANGSGEGEVENS

Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat technische gegevens worden gegenereerd en verwerkt om de aangeboden functies en inhoud te bieden en om deze op uw apparaat weer te geven. We noemen deze gegevens gezamenlijk "apparaat- en toegangsgegevens". Telkens wanneer u een online en mobiele service gebruikt, worden apparaat- en toegangsgegevens gegenereerd. Het maakt niet uit wie de aanbieder is. Apparaat- en toegangsgegevens ontstaan ​​dus bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van:

- Websites
- Fanpagina's op sociale media
- E-mailnieuwsbrieven (d.w.z. wanneer uw nieuwsbriefinteractie wordt vastgelegd)
- Locatiegebaseerde diensten

WAAR VOOR GEBRUIKT mayschoenen.com MIJN GEGEVENS?

mayschoenen.com verwerkt uw gegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Daarbij nemen wij uiteraard de beginselen van het gegevensbeschermingsrecht voor de verwerking van persoonsgegevens in acht. Daarom verwerken wij uw gegevens principieel alleen voor de doeleinden die aan u worden uitgelegd in dit privacybeleid of die aan u zijn meegedeeld bij het verzamelen van de gegevens. Dit zijn in de eerste plaats de inkoopverwerking en het aanbieden, personaliseren en doorontwikkelen evenals de beveiliging van onze dienstverlening.

In deze sectie informeren wij u ook over de rechtsgrond waarop wij gegevens verwerken voor de individuele doeleinden. Afhankelijk van de rechtsgrond waarop wij uw gegevens verwerken, heeft u mogelijk recht op bijzondere gegevensbeschermingsrechten - naast uw altijd bestaande gegevensbeschermingsrechten zoals het recht op informatie. Zo heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

INFO OP WEBSITES

Wij gebruiken uw gegevens om de mayschoenen.com websites aan te bieden. Naast de apparaat- en toegangsgegevens die bij elk gebruik van deze diensten worden gegenereerd, hangen het type gegevens dat wordt verwerkt en de verwerkingsdoeleinden met name af van hoe u de via onze diensten aangeboden functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken we de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van onze diensten om erachter te komen hoe ons online aanbod wordt gebruikt. We gebruiken deze informatie onder meer om onze dienstverlening te verbeteren en voor gepersonaliseerde advertenties.

INFO OVER SOCIALE MEDIA FANPAGES

mayschoenen.com houdt social media profielen bij op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde "fanpages"). Op onze fanpagina's publiceren en delen we regelmatig inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen. Bij elke interactie op onze fanpagina's of andere Facebook- of Instagram-websites leggen de beheerders van de sociale netwerken uw gebruiksgedrag vast met cookies en vergelijkbare technologieën. Fanpagina-operators kunnen algemene statistieken bekijken over de interesses en demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, regio) van het publiek van de fanpagina. Als u sociale netwerken gebruikt, worden de aard, omvang en doeleinden van de gegevensverwerking van sociale netwerken in de eerste plaats bepaald door de exploitanten van sociale netwerken.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden verschillende nieuwsbriefdiensten aan. U ontvangt informatie over de onderwerpen die in elke nieuwsbrief en andere mededelingen worden behandeld wanneer u zich aanmeldt voor een nieuwsbriefservice. Wanneer u onze nieuwsbrieven gebruikt, verzamelen we ook apparaat- en toegangsgegevens.

VOUCHERS

Wij gebruiken de gegevens die in het kader van een bestelling van mayschoenen.com vouchers worden verstrekt om de bestelling te controleren en af te handelen en om de voucher te verzenden en te verzilveren. Hieronder valt ook het loggen en verwerken van gegevens met betrekking tot het gebruik van de voucher, met name om fraude te voorkomen.

VOOR DEZE DOELEINDEN BEWAREN WIJ OOK DE VOLGENDE GEGEVENS:

- Uitgavedatum
- voucher waarde
- voucher code
- Tijdstip van inwisselen van voucher

WELKE RECHTEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING HEB IK?

U hebt de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten onder de respectieve wettelijke vereisten: Recht op toegang (Artikel 15 AVG), Recht op wissen (Artikel 17 AVG), Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG), Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG) ), Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Artikel 20 AVG), Recht van klacht bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Artikel 77 AVG), Recht op intrekking van toestemming (Artikel 7, lid 3 AVG) en recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (Artikel 21 AVG). De contactgegevens voor uw verzoeken vindt u onder "Contactpersonen".

WANNEER WORDEN MIJN GEGEVENS VERWIJDERD?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden bewaren als of zolang de wet ons toestaat deze voor bepaalde doeleinden te blijven bewaren, waaronder voor de verdediging van juridische claims.

Als u uw klantaccount sluit, verwijderen we alle gegevens die over u zijn opgeslagen. Als volledige verwijdering van uw gegevens om juridische redenen niet mogelijk of niet vereist is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

HOE BESCHERMT mayschoenen.com MIJN GEGEVENS?

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig overgedragen door middel van codering. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Hiervoor gebruiken wij het SSL (Secure Socket Layer) coderingssysteem. Verder beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID EN CONTACTPERSONEN

Aangezien we onze websites blijven ontwikkelen en nieuwe technologieën implementeren om onze service aan u te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden we u aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd te bekijken.

 • flight
  snelle verzending
 • card_giftcard
  speciaal cadeau
 • credit_card
  Gemakkelijk betalen
 • access_time
  30 dagen retour